VI KLASS

7. Rooma impeerium

Matemaatika

ARVUTA!
ARVUTA!
MÕTLE JA LAHENDA!
RING JA RINGJOON
RINGJOONE PIKKUS
KOLMNURK
KOLMNURK
PRAKTILINE TÖÖ
PRAKTILINE TÖÖ
KOLMNURK
RINGJOONE PIKKUS
RINGI PINDALA
PRAKTILINE TÖÖ
PEEGELDUS SIRGEST
RINGJOON
RING JA RINGJOON
RINGJOONE PIKKUS
PRAKTILINE TÖÖ
SEKTORDIAGRAMM
SEKTORDIAGRAMM
SEKTORDIAGRAMM
KOLMNURK
RINGI PINDALA
PRAKTILINE TÖÖ

RING JA RINGJOON ppt.  koost. Eva Tompson