V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
ROOMA IMPEERIUM I SAJANDIL u.a.j.

Tiberius.

Augustuse järglaseks oli ta võõraspoeg Tiberius, kel polnud populaarsust ei rahva ega sõdurite keskel. Tema ajal algasid maal uuesti rahutused. Lõuna- Itaalias, Brundisiumi ümbruskonnas, paljastati orjade- karjuste vandenõu. Vandenõu eesotsas seisis üks endisi pretoriaanliku kaardiväe sõdureid. Ta korraldas Brundisiumis ja ümbruskonna linnades orjade salakoosolekuid. Neil koosolekuil ja seintele riputatud üleskutsetes kutsus ta orje ülestõusule. Tiberius saatis Brundisiumi tugeva väesalga. Vandenõu juht ja talle lähedased orjad toimetati Rooma ja hukati seal.
Vaenulik meeleolu imperaatorliku võimu vastu tuli ilmsiks ka Rooma kodanike keskel.