V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
ROOMA IMPEERIUM I SAJANDIL u.a.j.

Rooma põlemine.

Kõigele lisaks puhkes Roomas 64. s. kohutav tulekahju, mis kestis 6 päeva. Linna neljateistkümnest rajoonist jäi terveks ainult neli; kolm hävisid maatasa, seitsmes ülejäänud rajoonis säilisid ainult purunenud ja poolpõlenud hoonete viletsad riismed. Rahva seas algasid rahutused. Kõneldi, et linn olevat süüdatud Nero käsul ,kes olevat tahtnud hävitada vana Rooma ja ehitada ta asemel uue ja luksuslikuma.

Rahulolematust imperaatori vastu avaldas ka Rooma aristokraatia, kes valmistas imperaatorile atentaati. Järgmisel aastal pärast Rooma põlemist organiseeriti Nero vasu suur vandenõu. Sellest võtsid osa paljud silmapaistvad Rooma ülemkihi esindajad. Kuid vandeseltslased tegutsesid aeglaselt ja kõhklevalt. Vandenõu paljastati.

plaan.jpg (141642 bytes)