V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
ROOMA IMPEERIUM I SAJANDIL u.a.j.

Nero julmused.

Kõik see sundis imperaatorit tarvitusele võtma karme abinõusid. Nero iseloomu juures muutusid need veriseiks jälitamisteks, omavolilisteks hukkamisteks ja varanduste konfiskeerimisteks.
Ta alustas uuesti "majesteedi solvamise" protsesse ja paljud rikkaid inimesi (Nerol oli vaja raha) langes absurdsete süüdistuste ohvriks. Juba oma valitsuse algul mürgitas Nero oma venna, kartes, et see haarab ta trooni. Seejärel käskis ta tappa oma ema, kelle valitsemishimuline iseloom kitsendas ta tegevusvabadust. Nero tahtel hukkus ka ta endine kasvataja filosoof Seneca, ja palju rooma kõrgeima ülemkihi esindajaid.
Selsamal ajal võitis ta endale poolehoidu pretoriaanlaste ja linna alamkihtide hulgas tasude suurendamise, raha väljajagamise ja hiilgavate lõbumängude korraldamisega.

tsirkus.jpg (84882 bytes)