V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
ROOMA IMPEERIUM I SAJANDIL u.a.j.

Nero hukk.

Nero- vastane avalik liikumine algas provintsides, kus poldud rahul maksude kasvuga. Esimesena tõusis üles Gallia. Temaga ühines Hispaania. Siis tõusid Roomas Nero vastu üles ka pretoriaanlased ja senat kuulutas ta "isamaa vaenlaseks". Nero, kes põgenes Roomast, lõpetas teel oma elu enesetapmisega (68. a. u.a.j.)
Pärast Nero kukutamist algas võitlus provintside sõjavägede vahel; igaüks neist tõstis esile oma imperaatori. Poolteise aasta jooksul vahetusid Roomas kolm imperaatorit. Lõpuks väljus võitjana Süüria armee juhataja Titus Flavius Vespasianus (69. a. u.a.j.).