II. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ORJATÖÖ ARENG  JA ORJADE SEISUND.

Riigiorjad.

Orjad kuulusid Roomas kas riigile või eraisikuile. Riigiorje kasutati ühiskondlikeks töödeks: veejuhtmestike ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks, teede sillutamisel jne. Nad teenisid samuti mitmesuguseis madalamais ühiskondlikes ameteis: templiteenreina, käskjalgadena, vangivalvureina, timukatena. Mäetööstuses kasutati eranditult orjade tööd. Kaevandused ja kivimurrud kuulusid riigile. Nad anti rentnike kätte, kes neid kaevandasid kas oma või palgatud orjade abil. Uus- Kartaago lähedal (Hispaanias) asuvais hõbedakaevanduses töötas umbes 40 tuhat orja. Riigiorje oli vähem kui eraorje ja nad olid pealegi paremas seisundis.