II. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ORJATÖÖ ARENG  JA ORJADE SEISUND.

Orjade seisund.

Rooma orjade seisund oli üliraske. Orja ei loetud inimeseks ja tal polnud seaduse kaitset: orjapidaja võis teda karistada kuidas tahes või isegi tappa, selle eest vastutust kandmata. Orjal ei tohtinud olla perekonda ega varandust ilma isanda loata. Sageli märgistati orje nagu loomi. Eriti ränk oli maaorjade põli. Nad töötasid julmade ülevaatajate valve all. Kangekaelsed orjad pandi ööseks erilistesse vanglahoonetesse ja viidi tööle ahelais. Roomlased suhtusid orjadesse põlgusega ja ütlesid, et kõik töövahendid jagunevad tummadeks (näiteks vankrid), ammuvaiks (näiteks härjad) ja kõnelevaiks (orjad). aheld.jpg (15471 bytes)