II. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ORJATÖÖ ARENG  JA ORJADE SEISUND.

Vabastatud orjad.

Vabadusse lastud orje nimetati vabastatuiks. Orja vabastamine toimus vahel tänulikkusest isanda poolt orja mingisuguste teenete eest, kõige sagedamini aga seepärast, et see oli isandale kasulik. Vabastatu ei saanud täiesti vabaks inimeseks, vaid säilitas teatud sõltuvuse oma endisest isandast. Viimane oli ta "patroon". Vabastatu võttis oma patrooni nime ja oli kohustatud talle osutama "austust ja sõnakuulmist". Vabastatu, kes ei osutanud oma patroonile vajalikku sõnakuulmist, võidi uuesti orjaks muuta.

Orjus mängis määratu suurt osa rooma majanduselu arengus. Sellele oli rajatud nii põllundus, käsitöö kui ka kaubandus.

kaelaraud.jpg (17322 bytes)