ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
PATRIITSIDE JA PLEBEIDE VÕITLUS.

Plebeide võit.

Nõndaviisi said plebeid õiguse pidada kõiki neid riiklikke ameteid, mis varem olid patriitside käes. Võlaorjus hävitati: 326. a.e.u.a. anti välja seadus, mis keelas kodanike orjadeks muutmise.

Plebeide kehvikkonna seisund paranes pisut. Kõik plebeid said nüüd poliitilised õigused. Kuid riigi valitsemisele plebeide kehvikkonda siiski ei lastud. See saavutati seeläbi, et riigiametite eest Roomas ei tasutud ja seepärast võisid neid pidada ainult rikkad inimesed. Pikkamööda kujunesid Roomas mõnikümmend perekonda, kelle liikmed põlvest põlve valiti kõrgematele riiklikele konsulite, preetorite, tsensorite jt. ametikohtadele. Seda uut rikaste teenistus- aristokraatiat, kellele kuulusid Roomas kõik tähtsamad ametikohad, nimetati nobiilideks ("nobilis" - kuulus, suursugune).

Järelikult ei suutnud plebeid, vaatamata sellele, et nad saavutasid paljugi õigusi, neid täielikult teostada, sest selleks oli vaja omada vaba aega ja raha.

************

¹ jugerum - umbes ¼ ha.