ROOMA MAAILMARIIGIKS KUJUNEMINE.
Triumfikäik.

Roomlaste sõjad lõppesid õnnelikult. Nad vallutasid rea maid ja panid oma võimu maksma Vahemere ümbritsevais mais. Neis sõjalisis kordaminekuis olid suured teened tähtsamail väepealikuil. Suurem auavaldus, mis isamaa nende vastu üles näitas, oli triumfikäik Rooma. Kui üks või teine sõda või isegi mõni tähtsam lahing (millest vähemalt 5000 vaenlast langes) õnnelikilt lõppenud, oli kangelasel õigus niisugusele auavaldusele. Võitja liikus oma sõjaväega linnaväravateni, kuhu senaatorid ja kõrgemad ametnikud vastu läksid, et võidurikast väepealikut tervitada. Oli see sündinud, algas triumfikäik. Kõige ees läksid senaatorid ja kõrgemad ametnikud. Neile järgnesid vankrid sõjasaagiga, siis ahelais vaenlaste kuningad ja tähtsamad ametnikud. Juubeldav rahvamass kogunes tihedalt peatänavale.Trepid, aknad ja katused kubisesid uudishimulikest. Viimaks tuli nähtavale kullatud võiduvankris kangelane ise, kes kandis kullaga tikitud toogat seljas ja loorberipärga peas, paremas käes hoidis ta valitsuskeppi, vasemas palmioksa. Kangelasele järgnesid võidurikkad leegionid. Rongkäik viis Kapitooliumi kindluse juurde, kus aset leidis pidulik ohverdamine ja avalik pidusöök.

1. Kes asutasid Kartaago ja kuhu?
2. Mille tõttu muutus Kartaago võimsaks?
3. Kus oli Kartaagol asulinnu?
4. Mis oli Puunia sõdade põhjuseks?
5. Joonista teise Puunia sõja kaardivisand! Märgi seal kõik sõjakirjeldustes mainitud kohad! Lahingupaikadele kirjuta juurde lahinguaastad.
6. Millal algas teine Puunia sõda?
7. Missugusele linnale kallaletungimine sai roomlastele sõjakuulutuse ettekäändeks?
8. Millistest mägedest läks üle Hannibal? Kuidas mõjus see teekond ta sõjaväele?
9. Kus olid kartaagolased, kus roomlased võidukad teises Puunia sõjas?
10. Missugust sõjataktikat tarvitasid roomlased Hannibali vastu esialgu ja hiljem?
11. Missuguses suures lahingus võitsid Hannibal roomlasi? Millal oli see lahing?
12. Kuidas õnnestus roomlastel siiski kartaagolasi võita? Missugusel rooma väejuhil oli siin teeneid ja kunas oli tähtsam roomlaste võiduga lõppenud lahing?
13. Kaua kestis teine Puunia sõda? (Andmed sündmuste tabelis.)
14. Missugustel tingimustel tegi Rooma Kartaagoga rahu?
15. Missugune oli Kartaago saatus lõpuks?
16. Missugused maad langesid veel Rooma alla?
17. Missuguste austusavalduse osaliseks said võidukad väejuhid Roomas?