ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
PATRIITSIDE JA PLEBEIDE VÕITLUS.

Rahvatribuunid.

Pärast kuningavõimu langust patriitside ja plebeide võitlus aina kõvenes. Patriitsid kujutasid endast tollal juba kõrgemat rahvagruppi, aristokraatiat, kes rõhus karmilt rahvast.

Vastuseks patriitside rõhumisele otsustasid plebeid, nagu kõneleb vanajutt, täielikult lahkuda Roomast ja siirdusid Pühamäele (494. a.e.u.a.), mis asetses Rooma läheduses. Patriitsid kohkusid, sest plebeide lahkumine oleks nõrgendanud sõjaväge, ja tegid suuri järeleandmisi: plebeid said õiguse valida endile erilisi kaitsjaid - rahvatribuune. Algul oli tribuune kaks, kuid pärastpoole ulatus nende arv kümneni.

Rahvatribuunid said suured võimupiirid: nad võisid seisma panna iga konsulite ja muude ameti- isikute korralduse (peale sõjaliste käskude). Selleks jätkus neil "veto" (keelan) sõna lausumisest. Tribuuni isik loeti puutumatuks. Et olla igal ajal valmis plebeide abistamiseks, ei tohtinud rahvatribuunid linnast lahkuda ja nende majauksed jäid kogu ööks- päevaks avatuks igale plebeile. Tribuun sai plebeid aidata praktiliselt siiski ainult nõuga.

Kohus jäi Roomas patriitside kätte, aga et seadused ei olnud kusagil üles kirjutatud ja kohut mõisteti tava kohaselt, siis võisid patriitsid seda kuritarvitada oma huvides. Seepärast hakkas rahvas nõudma seaduste kirjapanemist. Patriitsid panid kaua vastu, kuid lõpuks olid siiski sunnitud järele andma. 451. a.e.u.a. valiti eriline kümneliikmeline komisjon (detsemvirid) ainuüksi patriitside seast.

liktor.jpg (51855 bytes)
Sellele komisjonile tehti ülesandeks seadused ühe aasta jooksul üles kirjutada. Kuid see ei suutnud oma tööd lõpetada ühe aasta jooksul ja 450.a. valiti uued detsemvirid, seekord pool koosseisu plebeidest. Teine komisjan viis töö lõpule. Seadused lõigati kaheteistkümnele vasktahvlile ja asetati välja linna peaplatsile (foorumile). 12 tahvli seadused tõid plebeide suhtes vähe uut. Endiselt olid keelatud abielud patriitside ja plebeide vahel, karm võlaseadus oli jäänud muutmata, kuigi oli mõnevõrra alandatud võla protsendimäära.

Seepärast jätkasid plebeid võitlust oma õiguste eest.