ORJADE REVOLUTSIOON.
BARBARITE VALLUTUSED JA IMPEERIUMI HUKK

REVOLUTSIOONI SAABUMINE.

Impeeriumi olemasolu kahe esimese sajandi kestel rahvamasside seisund aina halvenes. Rooma vedas kaupu enam sisse kui välja. Seepärast läks raha pikkamisi Roomast välja, väärismetallide (kulla ja hõbeda) hulk vähenes ja selle tulemusena tekkisid juba II sajandi lõpul rahanduskorratused. Õige raharinge puudumine mõjus hukutavalt kaubandusele ja käsitööndusele. Peale selle õõnestasid viimaseid tohutud riigimaksud. Sel moel langesid kaubandus ja käsitöö. Põllumajandus läks samuti vastu langusele. Kasvas maarahva vaesumine.

Koloonid.

Orjatöö lakkas orjapidajaile toomast endist tulu. Orjade ülalpidamine hakkas minema kalliks, nende töö tootlikkus jäi aga endiselt madalaks. Seepärast mindi üle väikeste maarentnike tööle.

Isegi suurmaaomanikud hakkasid aina sagedamini tükeldama oma mõisu väiksemaiks osadeks ja andma neid rendile väikerentnikele - koloonidele.

Koloonideks sattus nii maa kui linna kehviklus, kel polnud kuhugi mujale minna. Peale selle muutsid orjapidajad sageli osa orjadest koloonideks. Kõigi nende koloonide, niihästi vabade kui ka orjade seast pärit olevate, seisund oli erakordselt raske. Maa kasutamise eest pidid nad maksma kas rahas või ära andma osa saagist. Rendimaks hakkas tõusma. Lisaks kurnasid koloone üle jõu käivad riigimaksud. Selle tagajärjel sattusid koloonid mõisnike võlglasteks. Sattunud kord võlgnikuks, polnud nad enam suutelised sellest seisundist välja pääsema. Sel viisil muutus vaba koloon võlaorjaks ega võinud lahkuda oma maalt, kuigi ta seda tahtis; faktiliselt oli ta nüüd kinnistatud oma maalapi külge. Orjusest hakati üle minema sõltuvate talupoegade tööle. Koloonist oli saanud poolsunnismaine talupoeg.

Kõigele lisaks sagenesid II sajandi lõpust alates mitmesuguste suguharude sissetungid Rooma impeeriumi. Kõik see viis impeeriumi majanduselu täielikule korratusele.

Siit oli ainult üks väljapääs - revolutsioon. Ja see lähenes, ühendades pikkamisi kõik jõud: niihästi orjad, koloonid kui ka barbarid.