ORJADE REVOLUTSIOON.
BARBARITE VALLUTUSED JA IMPEERIUMI HUKK

REVOLUTSIOONI SAABUMINE.

Orjade ja käsitööliste ülestõus. Barbarite sissetung.

III sajandi keskpaiku u.a.j. puhkes Sitsiilias uus orjade liikumine, mis suruti maha suuri vaevu. Roomas endas toimus linna käsitööliste ja orjade ülestõus. Ülestõus oli niivõrd tõsine, et selle mahasurumisel kaotasid valitsuse sõjaväed 7 tuhat sõdurit. Niisamasugused ülestõusud toimusid samal ajal ka teistes impeeriumi linnades.

Kallaletung Roomale kasvas ka väljastpoolt. "Barbarid" (germaanid, gallid, pärslased, sküüdid) tungisid impeeriumi 260. a. u.a.j. langes imperaator Valerianus lahingus pärslastega vangi. Ta suri vangis.

Barbarid ei rünnanud mitte ainult impeeriumi piire, vaid tungisid ka ta sügavusse. Reini ja Doonau piirialadel hakkasid barbarid ühinema suuremateks liitudeks. Alam- Doonaul kerkisid esile goodid, Reinil frangid ja saksid. Daakia läks Roomale täiesti kaotsi; Väike- Aasiat ja Balkani poolsaart laastasid kohutavalt goodid, sküüdid ja avaarid. Rooma vastu tõusis üles ka Ida: Partia ja Palmyra riigid (Süürias).