III. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ROOMA RIIGIRENTNIKE JA LIIGKASUVÕTJATE RIKASTUMINE.

Provintside valitsemine.

Roomlaste kätte langesid provintside määratud rikkused. Vallutatud provintse valitsesid rooma asevalitsejad. Nad määrati endiste konsulite ja preetorite seast ja nimetati prokonsuleiks ja propreetoreiks (s.t. asekonsuleiks ja asepreetoreiks). Provintside asevalitsejad ühendasid oma kätte nii sõjalise kui ka kodanliku võimu. Neil oli õigus otsustada provintside elanike elu ja surma üle. Kasutades seda, riisusid asevalitsejad provintse halastamatult.

Sitsiilia asevalitseja Verres näiteks laostas seda maad kolme aasta kestel (a. 73 - 71 e.u.a.). Ta hukkas ja heitis vanglasse hulga inimesi, sealhulgas ka rooma kodanikke. Ta laskis neid peksta ja piinata, võttis endale nende varanduse, konfiskeeris templite varandused ja laastas paljaks terved linnad. Kolme aasta kestel riisus Verres Sitsiiliast kokku 40 miljonit sestertsi(umbes 10 kopika väärtusega hõberaha). rahavahetaja.jpg (23804 bytes)