RISTIUSK PÄÄSEB VÕIDULE.
1.

Kristuse õpetus.

Rooma riigis elas palju tõsiseid inimesi, kes tundsid tarvidust uue usu järele. Mõned neist käisid juutide palvemajas, et tutvuda juudi rahva usuga ja selles rahuldust leida. Viimaks sündis keiser Augustuse ajal Betlemme linnas Jeesus Kristus, ristiusu looja. Ta õpetas, et on olemas üks jumal, kelle kõrval ei tohi olla teisi. Jumala ees on kõik inimesed, nii rikkad kui vaesed, üheväärsed. Tema õpetuse teine põhinõue oli : armasta Jumalat ja oma ligimest. Armastust nõudis Kristus isegi vaenlase vastu "Tehke head neile, kes teid vihkavad; paluge nende eest, kes teid taga kiusavad, " õpetasid Kristuse jüngrid. Nii oli Kristuse õpetus armastuse ja vendluse õpetus. Neile, kes tema õpetuse järele käivad, lubas ta teisel pool hauda paremat elu. Kristuse õpetus meeldis eriti vaesemale rahvale, sest ta rääkis vendlusest ja üheõiguslusest.