RISTIUSK PÄÄSEB VÕIDULE.
3.
Ristiusk muutub lubatuks.

Kui Konstantin Suur (313. a. p.Kr.) troonile astus, tunnistas ta ristiusu Rooma riigis seaduslikult lubatud usuks. Ta oli otsusele tulnud, et ristiusulised, keda roomlaste hulgas juba väga palju oli, võivad riigi rahvast ühendada ja sel teel sisemistest tülidest nõrgenevale riigile toeks olla.

Räägitakse ühest juhtumusest, mis Konstantin Suure teinud sõbralikuks ristiusu vastu. Oma vastase vastu, kes keisritrooni ihkas, sõtta minnes, öelnud sõjaväes teenivad kristlased temale, et kui ta ristiusuliste jumala nimel lahingusse läheb, siis ta kindlasti võidab. Ka näinud Konstantin nägemust: taeva serval seisnud rist pealkirjaga: "Sellega sa võidad". Konstantin võitiski. Ta andis kristlastele usuvabaduse otsekohe, kuid ennast laskis ta ristida palju hiljem.

Juba varakult elasid kristlased kogudusena, kus iga liige võis jutust pidada. Hiljemini usaldati jutlustamine ja palvetamine jumalateenistusel selleks valitud koguduseliikmete kätte, keda hakati nimetama preestriteks (vanemateks). Preestreid oli ühes kogukonnas (näit. linnas) palju. Et terve kogukonna usuelu juhtimist ja korraldamist nõudis, siis valiti preestrite hulgast üks piiskopiks, s.t. ülevaatajaks. Tema seisis preestrite peres teistest oma mõju suhtes palju kõrgemal. Piiskoppide hulgast eraldusid peapiiskopid, keda loeti õigeteks usuelu juhtideks. Iseärealise tähtsuse ja lugupidamise omandas riigi pealinna Rooma peapiiskop, keda hakati paavstiks kutsuma. Paavsti ülesandeks oli kõikide ristiusuliste usuelu juhtimine nii Rooma riigis kui ka väljaspool. Esimesele kohale kristlikus kirikus püüdis ka Konstantinoopoli peapiiskop. Tekkisid tülid, mille tagajärjel kirik lagunes kaheks - rooma- katoliku ja kreeka- katoliku kirikuks.

1. Mille poolest oli Kristuse õpetus vastuolus roomlaste eluga?
2. Missuguse keisri ajal algasid, missuguse ajal lõppesid kristlaste tagakiusamised?
3. Kuidas toimusid kristlaste tagakiusamised?
4. Kus käisid kristlased koos tagakiusamise ajal?
5. Kuidas mõjus tagakiusamine kristlastele?
6. Miks tunnistas Konatantin Suur ristiusu lubatuks?
7. Missugused ametid tekkisid kristlikus kirikus?
8. Missugused olid paavsti ülesanded?
9. Miks lagunes kirik kaheks?