RISTIUSK PÄÄSEB VÕIDULE.
2.

Kristlaste tagakiusamised.

Kristlasi aga ootasid rasked kannatused. Neid hakati taga kiusama. Roomlastele oli arusaamatu, miks kristlased rooma jumalaid ei austa ja keisrile jumalikku au ei anna, nagu see tol ajal viisiks oli. Usk ainujumalasse oli nelie täiesti võõras. Pealegi ei meeldinud rikastele ja ka valitsusele esialgu õpetus vendlusest ja üheõiguslusest. Kristlasi loeti isegi mässulisteks, riigivastasteks. Seepärast püüdsid keisrid ristiusku hävitada. Kristlasi hakati taga kiusama keiser Neero (64. a.p.Kr.) ajast peale. Neid põletati tuleriitadel, heideti metsloomade kätte ja poodi risil. Neile ei antud rahu kuskil. Vargsi käisid nad oma jumalat teenimas metsades ja maa- alustes matusepaikades ehk katakombides. Tagakiusamised kristlasi ei kohutanud, vaid isegi kinnitasid neid nende usus. Nad läksid hea meelega surma, sest see päästis neid raskest murerikkast elust ja viis igavesele õndsusele. Tagakiusamistele vaatamata kasvas kristlaste arv ikka suuremaks.