ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
PATRIITSID JA PLEBEID. SERVIUS TULLIUS.

Servius Tulliuse reform.

Legend jutustab, et vanemal ajal valitsesid Roomat üksteise järel seitse kuningat. Esimene neist oli Romulus. Kuningate ajal algas plebeide võitlus võlaorjuse, kodanikuõiguse ja maa pärast. Legendi järgi teostas kuningas Servius Tullius kuuendal sajandil e.u.a. plebeide suhtes väga tähtsa reformi: neid lubati sõjaväkke teenima ja nad said mõningaid poliitilisi õigusi. Servius Tullius jagas nõndasamuti nagu Solon Ateenas kogu Rooma rahvastiku (niihästi patriitsid kui plebeid) viide varanduslikku liiki. Neid liike nimetati klassideks. Kodanikke, kes ei kuulunud ühtegi neist viiest klassist, nimetati proletaarlasteks ("varanduseta"). Iga klass pidi andma kindlaksmääratud hulga sõdureid, kusjuures rikkamad andsid sõdureid rohkem.

Selletõõttu omasid rikkad sadakondade (tsentuuriate) viisi peetavail sõdurite koosolekuil alati rohkem hääli ja koosolekuil oli neil alati ülekaal, sest nad olid üksteisega kokku leppinud.