ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
ROOMA SÕJAVÄGI. ITAALIA ROOMA VALITSUSE ALL.

Kindlustatud laager. Sõjamasinad.

Rooma sõjaväes mängis väga tähtsat osa kindlustatud laager. Sõjaretkedel ehitas Rooma sõjavägi peatuspaikadel alati laagri. See löödi tavaliselt üles mäekallakul ja omas ristküliku kuju. Laager piirati sügava kraavi ja valliga. Igas neljas küljes oli väljapääs. Laagri sisemusse püstitati telgid. Igal sõjaväe osal oli laagris oma kindlaksmääratud paik. Laagri keskel asus plats, millele oli üles löödud väejuhi telk. Siin seisis ka altar ja siia oli jäetud koosoleku koht.

Roomlased võitsid palju lahinguid ja vältisid paljugi lüüasaamisi tänu oma oskusele ehitada kindlustatud laagrit.

Rooma sõjaväes kasutati mitmesuguseid mehaanilisi vahendeid, mis sarnanesid kreeklaste ja makedoonlaste poolt tarvitatavatega: katapulte noolte viskamiseks, balliste kivide ja suurte noolte heitmiseks, määratu suuri liikuvaid puust torne, mis veeti piiratava linna müüride juurde, mitmesuguseid varjukatuseid, mis varjasid piirajaid rünnakute aegu, ramme kindlustiste ja linnamüüride purustamiseks jne.