IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).
ITAALIKUTE ÜLESTÕUS. SULLA DIKTATUUR.

Sulla diktatuur.

Pärast seda pöördus Sulla oma 40- tuhandelise armeega Itaaliasse tagasi. Mariuse poolehoidjad ei tahtnud Roomat loovutada. Äge võitlus vältas üle aasta. Viimaks vallutas Sulla 82. a. e.u.a Rooma ja pani kehtima sõjalise diktatuuri.
Algas arvete õiendamine mariuslastega. Sulla pani maksma proskriptsioonid. Nõnda nimetati Sulla vastaste nimestikke. Niisugusesse nimestikku sattunut võis surmata iga rooma kodanik. Tasuks selle eest andis Sulla tapjale osa tapetu varandesest. Seetõttu algasid tapmised, pealekaebamised ja varanduste konfiskeerimised kogu Itaalias.
Sulla kuulutati eluaegseks diktaatoriks. Varem kestsid diktaatori volitused ainult 6 kuud. Nüüd hävitati demokraatlik kord ja Sulla teostas sõjalise diktatuuri. Rahvatribuunide võim viidi nullini. Rahvakoosoleku õigusi kärbiti. Kohus anti senaatorliku aristokraatia kätte. Senat suurendati 600 inimeseni, sealjuures ainult Sulla pooldajate arvel.
sulla.jpg (22947 bytes)

 

Hävitades Rooma vabariigi demokraatlikku korda, kutsus Sulla kõiki orjapidajaid üles ühinema revolutsioonilise liikumise vastu. Kuid Sulla ei suutnud lõpuni viia kõiki sammusid endise vabariikliku korra pooldajate (vabariiklaste) vastupanu tõttu. Peale selle oli ta raskesti haige ja 79. a. e.u.a loobus ta ise diktaatori võimust.
Aasta pärast (78. a.) suri Sulla. Kuid võitlus sõjalise diktatuuri pärast kestis edasi.