ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
ROOMLASTE USUND.

Religioossed kombed.

Roomlaste elus etendasid suurt osa religioossed kombed. Pidi täpselt teadma, missuguse jumala poole tuli pöörduda ühel või teisel puhul, missuguseid sõnu ühel või teisel puhul lausuda, missuguseid tõotusi anda või missuguseid ohvreid tuua. Roomlased arvasid, et pisimgi viga rikub asja. See ei takistanud neid siiski parajal juhul petmast oma jumalaid. Kui näiteks tõotati jumalaile ohverdada 30 pead (mõeldi kariloomi), siis võis neid päid asendada moonipeadega.