ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
PATRIITSID JA PLEBEID. SERVIUS TULLIUS.

Vabariigi teke.

Seitsmenda kuninga Tarquinius Uhke ajal toimus kuningavõimu langus. Vägivallategude ja hukkamistega kutsus ta enda vastu esile patriitside äärmise meelepaha, kes 510 a.e.u.a. tõusid üles ja ajasid ta maalt välja.

Pärast Tarquiniuse pagendamist võtsid patriitsid riigi juhtimise endi kätte. Rahvas hakkas igal aastal tsentuuriate koosolekuil valima patriitside seast kaht konsulit. Konsuleil oli vähem võimu kui endisil kuningail, sest neid oli kaks ja kumbki neist võis teisele vastu tegutseda. Peale selle oli nende ametiaega piiratud üheaastase tähtajaga, mille lõpul võidi konsuleid võtta vastutusele, kui nad olid teostanud seaduserikkumisi või kuritegusid. Ainult sõdade aegu oli konsulite võim piiramatu.

Sel viisil kõvendas vabariigile üleminek veelgi enam patriitside võimu.