IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).
VABARIIGI LANGUS.

Vabariigi languse põhjused.

Miks langes vabariik? Kõige tugevama löögi andsid talle orjapidajad. Sel perioodil püüdsid kõik orjapidajate rühmitused omavahel ühineda. Võitluseks alamate kihtidega loobusid nad vanast vabariiklikust riigivormist ja lõid nüüd üheisikulise sõjalise diktatuuri.

Sõjaline diktatuur kujunes välja pikkamisi võitluses revolutsiooniliste liikumistega Sitsiilias, Hispaanias ja Itaalias endas. Sulla, Pompeius, Caesar, Octavianus olid väejuhid, kes toetusid kutseliste sõdurite armeele, kelledele sõda oli nende pea- tegevusalaks. Sõjasaagi pärast olid nad valmis minema kuhu tahes. Iga osav väejuht, kes oskas sõduritega läbi saada ja neile rikastumise võimaluse anda, võis neile tugineda võimu haaramisel. Niisugune armee purustaski revolutsioonilise liikumise. Kuid ka pärast hävitustööd ei tahtnud armee juhid loobuda oma võimust.

Nõnda muutus ajutine sõjaline diktatuur impeeriumiks, mille eesotsas seisis nüüd imperaator (keiser).