IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).

VENDADE GRACCHUSTE REFORMID.
TIBERIUS GRACCHUS (133. A. E.U.A).

Tiberiuse Gracchuse hukk.

Reformi teostamiseks oli Tiberiusel vajalik võim ka järgnevaks aastaks. Seepärast esitas ta oma kanditatuuri rahvatribuuni kohale ka järgnevaks, 132 a. Rooma seadused keelasid ühte ja sama isikut kaheks aastaks järgemööda valimast. Nobiilid otsustasid seda kasutada.

Varahommikul kogunes rahvas platsile, kus pidid toimuma valimised. Kui algas koosolek, püüdsid aristokraadid segada hääletamist. Kuid Tiberius andis oma poolehoidjaile kokkulepitud märku ja need, haarates relviks, mis kätte puutus, ajasid nobiilid minema.

Selsamal ajal toimus senati istung. Keegi kohalviibijaist laskis lendu valekuulduse, nagu oleks Tiberius Gracchus nõudnud endale kuningakrooni. Siis hüüdis ülempreester Scipio Nasica, üks Tiberiuse ägedamaid vastaseid: "Kes tahab päästa isamaad, see järgnegu mulle!" Teised senaatorite ja relvastatud klientide hulga saatel jooksis ta platsile, kus toimus rahvakoosolek. Algas äge taplus, mille kestel tapeti Tiberius ja umbes 300 ta poolehoidjat. Öösel heideti nende laibad Tiberisse.

Pärast Tiberiuse tapmist õiendasid nobiilid oma vastastega karmilt arveid. Palju hukkunud tribuuni sõpru ja kaaslasi hukati. Peagi õnnestus aristokraatial lõpetada komisjoni tegevus. Temalt võeti õigus otsustada, missugused on riigimaad, missugused eramaad.

Tiberius Gracchuse seadus jäi teostamata ja talupoegkonna huvid jäid endiselt rahuldamata.