IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).

HISPAANIA VÕITLUS ROOMAGA. VIRIATUS JA SERTORIUS.

Viriatus.

Ühtedena esimeste seast astusid roomlaste vastu võitlusse lusitaanid (kes elasid praeguse Portugali kohal) ja keltibeerid (kes olid asustanud Pürenee poolsaare keskosa). Suurim ülestõus toimus umbes 150. a. e.u.a. See võttis suure ulatuse, kui etteotsa astus lihtne Viriratuse nimeline karjus. Ta oli andekas väejuht, kes lisaks omas määratut füüsilist jõudu. Asjatult läkitasid roomlased tema vastu oma leegione, keda juhatasid parimad väepealikud. Viriatus purustas ja hävitas neid halastamatult. Nõnda hävitas ta 147. a. e.u.a. rooma väejuhi Vetiliuse sõjaväe, mis oli jõult tunduvalt üle Viriatuse jõududest. Vetilius ise võeti vangi ja tapeti.

Pikki aastaid pidas Viriatus edukat võitlust rooma vallutajate vastu. Hulk mitmesuguseid suguharusid ühines temaga selles võitluses. Hispaania ühendamise ja eduka võitluse eest Rooma vastu kuulutati Viriatus "Hispaania kuningaks". Kuid ta ei soovinud kanda kuningarüüd ja esines oma määratu sõjaväega esiridades lihtsõduri rõivastuses. See- eest oli tal kogu Hispaania juhi kuulsus. Isegi roomlased ei saanud jätta tunnustamata hispaania juhi võimeid. Nad nimetasid Viratust "hispaania rahva Romuluseks", s.t. esimeseks, kes püüdis luua Hispaania riiki. Hispaania vabastamise roomlaste käest takistasid tollal reeturid, kes olid tunginud Viriatuse laagrisse. Öösel, kui Viriatus magas oma telgis, tungisid roimarid tema juurde ja pistsid ta pussidega surnuks. Nõnda tapeti reeturlikult lusitaania juht (139. a. e.u.a.).

Selsamal ajal jätkasid Hispaania keskosas võitlust keltibeerid. Eriti visalt pani roomlastele vastu Numantia kindlus. Pikki aastaid piirasid roomlased seda kindlust, kuid eduta. Numantialased sundisid roomlasi mitmel korral häbiga taganema. Alles 133. a. e.u.a. olid ümberpiiratud linna elanikud läbielatud tugeva nälja tõttu sunnitud alistuma. Linn rüüstati paljaks ja lammutati samuti nagu Kartaagogi alusteni.

Pärast Numantia langemist taandusid hispaanlased. Rooma hakkas uuesti valitsema nende maal; kuid mitte kauaks.