IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).

TEINE ORJADE ÜLESTÕUS SITSIILIAS (a. 104 - 100 e.u.a.).

Orjade ülestõus Ateenas ja Bosporoses.

Teine Sitsiilia ülestõus leidis nõndasamuti nagu esimenegi elavat vastukaja teiste rõhutute keskel. Laurioni kaevanduses töötavad Ateena orjad tõusid üles, lõid maha valvurid ja vallutasid mere ääres asuva kindluse. Siit laastasid nad Atikat kaua, enne kui nad rahustati.

Selsamal ajal toimus suur orjade ülestõus Kreeka- Rooma riigi kaugel ääremaal, Bosporose riigis. See riik oli asutatud juba VI sajandil e.u.a. kreeka kolonisaatorite poolt praeguse Kertši ja Tamani poolsaare maa- aladele. II sajandi lõpul e.u.a. tõusid seal üles sküütidest orjad Saumakose juhatusel. Nad surmasid Bosporose kuninga ja Saumakos valiti orjade poolt tema asemele. Ta valitses ligi kaks aastat, lastes koguni oma nimega rahamüntegi käibele.

Lõppude- lõpuks summutasid ülestõusu Musta mere lõunarannikul asuva Pontose kunindriigi sõjaväed.

Kõik need ülestõusud olid killustatud, puhkesid üksteisest kaugel asuvais paikades ja seepärast sai neile osaks kaotus.