IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).

ESIMENE ORJADE ÜLESTÕUS SITSIILIAS.
ARISTONIKOSE ÜLESTÕUS VÄIKE -AASIAS.

Orjus Sitsiilias.

Sitsiilias oli väga palju orje. Saare viljakas pinnas ja hea kliima võimaldasid tegelda põllundusega laiades mõõdetes. Rooma ratsurid käsutasid kaitsetus provintsis ja haarasid endile suured maa- alad, millel juhtisid suurmajapidamist. Sitsiilia muutus peagi "Itaalia viljaaidaks". Määratu hulk orje, esijoones süürialasi, täitis kogu saare. Isandad kohtlesid neid äärmise julmusega. Paljud Sitsiilia orjapidajad peaaegu üldse ei toitnud ega rõivastanud oma orje. Seetõttu olid orjad sunnitud elama röövimisest ja riisumisest.
Kord tulid Enna linnas elutseva rikka Sitsiilia orjapidaja Damophilose juurde mõned paljad orjad ja hakkasid teda paluma, et ta annaks neile rõivaid. Damophilos käskis orje peksta ja nad uuesti tööle saata.