VI KLASS

8. Loomade käitumine

Emakeel

ARVSÕNAD
ARVSÕNAD
ARVSÕNAD
ARVSÕNAD
ARVSÕNADE KOKKU - JA LAHKUKIRJUTAMINE
ARVSÕNADE KOKKU - JA LAHKUKIRJUTAMINE
ARVSÕNAD. KÄÄNAMINE
ARVSÕNADE KÄÄNAMINE

ASESÕNA
ASESÕNA
ASESÕNA. KÄÄNAMINE
ASESÕNADE KÄÄNAMINE
ASESÕNADE KÄÄNAMINE
ASESÕNADE KÄÄNAMINE
ASESÕNA

KÄÄNDED. I-MITMUS
KÄÄNDED. AINSUS. MITMUS
MITMUSE OSASTAV
KÄÄNDED

TÄIDA LÜNGAD. LÕPETA LAUSED
MOODUSTA KÄÄNDEVORMID

KORDAMINE. MITMUS. OLEVIK
MITMUS

KORDAMINE

PARANDA VEAD
PARANDA VEAD

KIRJUTA LOOLE LÕPP
RISTSÕNA