VI KLASS

8. Loomade käitumine                        

Matemaatika

NURGA POOLITAMINE SIRKLI JA JOONLAUA ABIL
KOLMNURGA LIIGI MÄÄRAMINE JOONISEL SILMA JÄRGI
KOLMNURGA NURKADE SUMMA
KOLMNURGA VÕRDSUSE TUNNUS NKN JA SELLE RAKENDAMINE
KOLMNURGA JOONESTAMINE
KOLMNURKADE LIIGITAMINE NURKADE JA KÜLGEDE JÄRGI
ERINEVAT LIIKI KOLMNURKADE JOONESTAMINE
KOLMNURGA ALUS, KÕRGUS JA PINDALA
TIPUNURK JA ALUSNURGAD
HAARAD JA ALUS
KAATET JA HÜPOTENUUS
VÕRDHAARSE KOLMNURGA PUUDUVATE NURKADE, ALUSE VÕI HAARADE LEIDMINE JOONISE JÄRGI
KOLMNURKSE PÜSTPRISMA PINDALA
KOLMNURKSE PÜSTPRISMA PINNALAOTUS JA SELLE MUDELI VALMISTAMINE
KOLMNURKSE PÜSTPRISMA PINDALA
KOLMNURKSE PÜSTPRISMA RUUMALA
VÕRDHAARSE KOLMNURGA PINDALA
VÕRDHAARSE KOLMNURGA TIPUNURGA LEIDMINE
VÕRDNURKSE  KOLMNURGA PUUDUVATE NURKADE, KÜLGEDE JA ÜMBERMÕÕDU ARVUTAMINE
VÕRDHAARSE KOLMNURGA ÜMBERMÕÕT

ÜLESANDEID
ERINEVAD TEKSTÜLESANDEID
RING JA VÕRRANDI LAHENDAMINE
MATEMAATIKAVIKTORIIN

TÕÕLEHT MÕÕTÜHIKUD A  Merlin Kirbits
TÖÖLEHT MÕÕTÜHIKUD B
MÕÕTÜHIKUD1 A
MÕÕTÜHIKUD1 B