EMAKEELE LISAMATERJAL
7. klass 1. teema

Kai Taba


VEAOHTLIKE SÕNADE ORTOGRAAFIA 1
VEAOHTLIKE SÕNADE ORTOGRAAFIA 2
VÕÕRSÕNADE ORTOGRAAFIA 1
VÕÕRSÕNADE ORTOGRAAFIA 2
VÕÕRSÕNADE ORTOGRAAFIA 3

KIRJUTA SOBIV TÜVI

KORDAMINE: TEGUSÕNA VORMISTIK

VÄLTED JA SÕNALIIGID.doc

SOOMEUGRI RAHVAD (koosta diagramm)
SOOME-UGRI RAHVASTE TUTVUSTAMINE(rühmatöö)  koost. Sirje Urbel

GeneratedBy