EMAKEELE LISAMATERJAL
7. klass 2. teema

Katre Kutti

LIITSÕNA 1
LIITSÕNA 2
KÄÄNAMINE
KÄÄNAMINE

KÄÄNAMINE
KÄÄNAMINE

KÄÄNA
KÄÄNA

EESTI KEELE HARJUTUSED
EESTI KEELE HARJUTUSED
EESTI KEELE HARJUTUSED
EESTI KEELE HARJUTUSED

SÜNONÜÜMID. ANTONÜÜMID

PARANDA VEAD

GeneratedBy