AFORISMIDJärelemõtlemine aitab meid, põhjuste teadasaamine toob selgust.


Õnn on kui tänavapoiss, kes naeratab korra ja kaob...


Truudus pole armastuse vaid iseloomu tugevuse tunnus.


Head mälestused raiu marmorisse, halvad kirjuta liivale...


Mälestused teevad meile kohad ja inimesed ilusateks.


Elu ilusamaid hetki ära unusta, sest nii haruharva leidub neid!


Elu on võitlus, tunnete mäng, tormide heitlus ja murede mäng.


Elu pole selleks, et hädaldada ja nutta, vaid selleks, et võidelda ja võita!


Aeg on täis valusaid pisaraid ja andeksandmatuid pettumusi, kuid on ka täis hetki, mis iial ei unune ja säravad aastate pärast ning hüüavad tasa... oli kord...


Armastus on tunne, mida tuntakse üksinda, mida pole võimalik kirjeldada ja mida kuigivõrd ei mõisteta. Küllap sellepärast kirjutatakse ja räägitakse sellest rohkem kui ühestki muust asjast.