LÜROEEPILINE REGIVÄRSILINE RAHVALAUL

     Lüroeepilisi rahvalaule on vähe. Lüroeepilistes rahvalauludes kirjeldatakse sündmustikku tundetoonitatud sõnastuses. Tavaliselt on sündmustik eellooks ja sündmustikule järgneb lüüriline õpetus. Näiteks rahvalaulus KULDNAINE räägib eellugu sellest, kuidas valmistada kuldnaist ja eelloole järgneb õpetus sellest, milline peab naine olema.

1. Loe rahvalaul KULDNAINE ja kirjuta.

* eelloo teema
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* ning lüürilise õpetuse teema
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Siis tegi kullast naise nuore
Hõbedasta teisepoole
Hilju ta istus, hilju astus
Hilju istus istemille
Siis läks kullaga magama
hõbedaga voodiesse
Mis olli külge vastu kulda,
see olli külge külma külge;
Mis olli külge vastu vaipa,
see olli külge sooja külge
Hakkasi üles tõusemaie,
kulda üles hüüdemaie.
ei see kuld ei kuulnud tõusta,
hõbedane ärgatagi.
...............................................

"Külätüdrukud õessed,
külapoisid, pooled vennad,
vaadake naised vanemad,
silmake poisid saledad,
mis sel kullal puudunesse?”
Vasta kostsid vanad naised:
“Kuut või kullal puudunesse:
Kielta suhu, mielta pähe,
Otsa oidu ümmargusta,
Südant alla rinnavitsa,
Sisse silmanägemista,
Pähe kõrvakuuldemista.
Seda ärgu tehku teine miesi,
Kis tieb kullast naise nuori
Hõbedasta teisepoole.