2. Jutusta oma sõnadega lüroeepilise rahvalaulu "Ristitud mets" sisu.

RISTITUD METS

Kudres, Kadres, kuu sulane,
Midres, Madres maa sulane,
Pille tütarde pidaja,
Anne laste armastaja
Kaie laste kaelustaja,
Maie tütarde magaja,
Magasid salu siessa,
Meie metsa keskeella.
Siis hakkas salu häbima,
Meie metsa kuivamaie.
Otsitie ristijaida,
Ristijaida, kastejaida,
Salu pika piirajaida,
Lehe laia leikajaida.
Toodi papid Paide/esta
Kösterid üle kiriku.
Ristitie meie metsa
Ristitie kastetie
Ühiksella oinastella ühe lamba poegadella

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................