RAHVAJUTUD
MUINASJUTT

1. Täida lüngad esimest korda nii, et saaksid loomamuinasjutu, teist korda nii, et saaksid imemuinasjutu. Võrdle oma variante sõbra variantidega.

     Muiste elas .................................................... üks ................................................................. Tema nimi oli ......................................... Tal oli palju .............................
................................................... Kõik nad olid ................. ...................................................... Ükskord juhtus hirmus lugu
(kasuta kordust 3) (Nimi) ..........................................................
jäi imekombel terveks, sest talle tuli(d) appi ........................................
............................. Abilised olid ........................................
............................. Pärast seda läks (nimi) .............................
................................... laia maailma rändama. Ta käis (loetle 7 kohta)
...................................................................................
...................................................................................
Lõpuks jõudis ta ..................................................................
Seal elas ................................................................ Nad said tuttavaks. See oli suur sõprus .....................................................
....................................................... tundis, et on lõpuks leidnud
............................................................. Kui nad ei ole surnud,
siis elavad nad ............................................................. siiani.
Sellest annab teada ..............................................................

2. Loe läbi F. R. Kreutzwaldi muinasjutt "Tuhka-Triinu" ja joonista Tuhka-Triinu iseloomustamiseks mandala.

kombed
riietus
iseloom