RAHVAJUTUD
MUISTEND

1. Määratle, mis liiki muistendiga on tegemist. Mõtle ka ise üks muistend.

     Elas kord üks tubli mees nimega Mats. Tal oli palju põllumaad ja metsa. Mats hoolitses metsa ja metsas elavate loomade eest. Metsloomad ei kartnud Matsi, sest Mats oli neile ehitanud söögimaju ja toonud loomadele söögiks heina, kapsast, kaalikaid ja porgandeid.
     Mats tegi talvel küttepuid, haris suvel põldu ja kogus saaki ning toimetas talvelgi usinalt maja ümber.
     Rahvas kiitis Matsi töökust.
     Oi, sina, Mats, küll sina oled põllumees, küll sina oled metsamees ja maamees!
     Mats ja tema mets oli üle valla kõigile teada. Nii hakkaski rahvas Matsi metsa kutsuma Matsimetsaks.
     Sellest ajast peale on Ilmatsalu alevi lähedal mets, mida siiani Matsimetsaks kutsutakse.
                                                                                                         
                                                                                                      Anna 5. kl
...................................................................................
...................................................................................

     Kaua aega tagasi oli Ilmatsalu alevi asemel kasesalu, millel ei olnud nime. Selles kasesalus elasid ilmataadid. Ilmataadid tahtsid kasesalule nime panna. Tuuletaat pakkus nimeks Tuulesalu, udutaat Udusalu, vihmataat Vihmasalu, rahetaat Rahesalu jne.
     Lõpuks lepiti kokku, et nimeks saab Ilmasalu, sest nad kõik olid ju ilmataadid.
     Paari aasta pärast hakkas see nimi ilmataate häirima, sest nad hakkasid tundma, et see nimi vihjab sellele, nagu oleks ilmataadid millestki ilma jäänud.
     Küll väänati nimi Ilmarsaluks, küll Ilmaksaluks. Lõpuks lepiti kokku, et nimeks saab Ilmadsalu. Kõige noorem ilmataat ei osanud aga õigesti kirjutada. Tema tegi kirjutamisel vea ja nii saigi Ilmadsalust Ilmatsalu. Sellist nime kannab see koht tänapäevalgi.
                                                                                                           
                                                                                                       Martin 5. kl
..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................