REGIVÄRSILINE RAHVALAUL


Igav on olla iluta,
Hale olla laulemata,
Kole käo kukkumata,
Raske rõõmuta elada.
Enne ma une unustan,
Maha jätan magamise,
Kui ep ma ilu ei unusta,
Rõõmu ei kallista kaota

     Regivärsiline rahvalaul on meie kõige vanem ja omapärasem laululiik. Regivärsilise rahvalaulu vanust mõõdetakse tuhandete aastatega. Mida rohkem me vanu rahvalaule tunneme ja teame, seda paremini oskame kujutleda oma kaugete esivanemate elu, nende püüdlusi, võite ja unistusi, oma RAHVA HINGE ja selle kaudu ka omaenese hinge.

1. Mida on inimesele rõõmuks kõige rohkem vaja? Kas oled nõus rahvalauliku arvamusega? Põhjenda.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................