REGIVÄRSILINE RAHVALAUL
ALGRIIM

PARALLELISM

     Regivärsilisel rahvalaulul on kaks põhilist ülesehitusvõtet. Need on algriim ja parallelism.

1. Märgi värsi piires ühesuguste sõna alguse häälikute kordumine (algriim).

Vili vihmalla idaneb,

rohi märjala mädaneb,

oras kasvab kaste/ella,

rooste rikub rohuladva,

kaste rikub kaerakõrre,

härmatis hüvä ädälä.


2. Leia rahvalaulu mõttelised osad. Rühmita mõttekordus (parallelism). Kirjuta iga mõttelise osa peamõte.


Laulik oli mu isani,

laulik oli mu emani,

laulik väike vennikene,

laulik lapse kiigutaja,

laulik peab minustki saama.

Ei ma tohi olla tumma,

ei viitsi vihane seista,

pikki mokkida pidada.

Ma pole tummade toasta,

ega vaikide vahelta.