3. Analüüsi rahvalaul "Kolm kätkit".

Millal maksan eide vaeva,
Eide vaeva, hella vaeva,
Taadi vaeva, kulla vaeva.
Kui sa mind aga kasvatasid,
kasvatasid kallistasid,
üles tõstsid, hüpitasid,
maha panid mängitasid,
vastu taevast tantsitasid,
kolmel kiigel kiigutasid.
Üks oli alla heinamaale,
teine väljal põllu pääle,
kolmas kodu, parte alla.
Üks oli linnul liigutada,
teine tuulel tuigutada,
kolmas suitsul suigutada.

* Keel
Too näiteks arhailisi keelendeid.
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* Värsiehitus
Märgi paari värsi ulatuses rõhuliste ja rõhuta silpide vaheldumine.
...................................................................................
...................................................................................
* Laulu teema
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* Laulu tundetoon
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* Paralleelrühmade teemad
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
* Algriim
Märgi paari värsi piires sõna algushäälikute kordumine.
...................................................................................
...................................................................................