* Rahvalauludes on rohkesti huumorit:


Mardi küüse külmeteve,
Mardi varba valuteve.

* Rahvalauludes on heasüdamlikku pilget:


Mis ma tõotan kiigutajal?
Vallast valge neiu noore:
silmad kui sibulakesed,
paled kui paistekannukesed,
nina kui sarvasaiake.

* Esineb ka halvustavat ja kibedat pilget:


Kubjas, sina koera poega,
nagritsa kõhualune.

 

4. Kirjuta algriimis regivärsiline pilkelaul.

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................