ENNUSTUSTEST

2. Täida see test enne regivärsilise rahvalaulu teema käsitlemist. Tee kindlaks, kui mahukad on Su eelteadmised. Märgi ristiga, kui Sinu arvates on harjutuses antud väide õige, ja kriipsuga, kui vale.


__________ Regivärsilised rahvalaulud levisid ainult suuliselt.

 

__________ Regivärsilist rahvalaulu deklameeriti harilikult nagu luuletust.

 

__________ Regivärsi peamine kujundlik ja struktuurne võte on kordus (tähekordus, mõttekordus, värsikordus).

 

__________ Algriimiks nimetatakse koosesinevat assonantsi ja alliteratsiooni.

 

__________ Regivärsilistes rahvalauludes puudub täiesti huumor.

 

__________ Eesti regivärsilise rahvalaulu värsimõõduks on trohheus, mis koosneb rõhulisest ja rõhuta silbist.

 

__________ Arhaismid on sõnad, mida tänapäeval ei kasutata.

 

__________ Rahvalaulu autori nime saab arhiividokumentide alusel kindlaks teha.

 

__________ Rahvalaule lauldi ainult pulmas ja matustel.

 

__________ Rahvalaulul on kolm komponenti: sõnad, viis ja esitus.

 

__________ Eestlased ei ole lõppriimilist rahvalaulu kunagi tundnud ega laulnud.

 

__________ Rahvalaulu esitas tavaliselt ainult eeslaulja üksi.