3. Regivärsilistes rahvalauludes on palju arhailisi keelendeid. Too näiteid sagedamini esinevatest arhaismidest.

¤ Lõppkao puudumine nimetavas käändes.
Mis sina nutad poega noori?
...................................................................................

¤ Laialdane kse-oleviku kasutamine.
Mis seal kaugel nähikse?
...................................................................................

¤ Laialdane i-mineviku kasutamine.
Eite kasvatis minuda.
...................................................................................

¤ Ma-tegevusnime lõpul on -maie.
Läksime laulemaie.
...................................................................................

¤ Keskvõrde tunnus on -mbi.
Mina olli noorembi.
...................................................................................

4. Kirjuta regivärsiline rahvalaul tänapäeva keelereegleid järgides.

Pillilla minu peeti ...................................................
Kannelilla kasvadeti ...................................................
Veedi pillilla magama ...................................................
Kannelilla kammerie ...................................................
Pill oli uksepiida päälla ...................................................
Kannel kammeri lävällä ...................................................
Sain mina tõiseje taluje ...................................................
Pere/eie võõra/õie ...................................................
Sääl minu piitsalla peeti ...................................................
Kaika/alla kasvadeti ...................................................
Piits oli uksepiida päällä ...................................................
Kaigas kammeri lävällä ...................................................