5. Kirjuta välja rahvalaulus esinevad arhailised keelendid.


Kuhu me läheme kolmekeste,
üle välja neljakeste.
Lähme Toomele turule,
linna alla lillakaile,
alla Pärnu pähkelaie.
Mis meil sealta annetakse?
Kuus kullavöökesta,
sada saksa nastusesta.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

6. Joonista vanu tööriistu. Selgita ja näita kaasõpilastele, kuidas nende tööriistadega töötati.

harkader, koonlalaud, sirp, käsikivi, vokk jne.