8. Kirjuta ja vormista arvutil referaat "Kus ja kuidas lauldi regivärsilist rahvalaulu".

¤ Võta referaadi aluseks alljärgnev teeskava.

1. Laulmise kohaks võis olla

pulm,

töökoht,

talgud,

kiigepeod,

kirmesed,

laadad ja kõrtsid.

2. Lauldi ka teekäigul ja karjas, et aeg kiiremini kulgeks.

3. Lauldi arstimissõnu, laulumänge ja hällilaule.

4. Laulsid laulikud (eeslauljad) kooriga või üksiklaulja kaasitajana või itkejana.Kasuta refetaadi kirjutamisel järgmist kirjanduse loetelu.

SOOVITATAV KIRJANDUS

* Annist, A. F. R. Kreutzwaldi muinasjuttude algupära ja kunstiline laad.

Tln., 1966. 446 lk

* Eesti rahvalaulud. Antoloogia.1. köide,1.-2. vihik, Tln., 1969. 469 lk

* Eisen, M. Rahva-raamat 1-5. Trt., 1895. 5. osa,lk 3

* Laugaste, E. Eesti rahvaluule. Tln.,1975. 295 lk

* Leht, K. (koostaja). Kirjanduse õpetamise metoodika küsimusi. Tln.,1962, lk 22-44.

* Mäger, M. Linnud rahva keeles ja meeles. Tln.,1969, 240 lk

* Puhvel, H. Eesti kirjandus 10. klassile. Tln.,1990, lk 9-30

* Valton, A. Kiirustav kahetsus. Tln.,1989,176 lk

* Villand, L. Eesti kirjanduse lätteil. Tln.,1995.