3. Küsitle oma vanavanemaid, ehk oskab keegi neist Sulle mõne laulumängu õpetada. Õpeta see mäng oma klassikaaslastele ja mängige ning laulge seda koos.

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

4. Joonista oma maakonna rahvarõivais neiu ja noormehe pilt.