RIIMILINE RAHVALAUL

     Riimiline rahvalaul hakkab kujunema 18. sajandil. Riimilise rahvalaulu olulisemaks tunnuseks on lõppriim. Värsid ei koondu enam paralleelrühmadesse, vaid lõppriimi alusel stroofiks. Ka keelelisi arhaisme esineb vähe.

SÕJALAUL
(humoristlik eesti-vene segakeelne sõjalaul )

Kak ja türgi maha lõin
nastupleeni madinas,
tagda sam ja pihta sain
tamosnaja kärinas.
Sain siis salataja raha
rinda suure ristiga.
Eta oroso, ne paha,
tõi mul sisse kopika.

1. Kirjuta ja kujunda (kaunista) lõppriimiline laul sõprusest ja armastusest.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................