RAHVALUULETEADUSE AINE

1. Loe tekst ja täida tabel.

    Eesti rahvaluuleteaduse aineks on traditsiooniline suuline looming, s.o regivärsilised ja riimilised rahvalaulud, rahvajutud (muinasjutud, naljandid, muistendid, pajatused) ja rahvaluule lühivormid (vanasõnad, kõnekäänud ja mõistatused). Kogu rahvalooming seostub ka rahvakommete, rahvamängude ja -tantsuga.

Rahvaluuleteaduse aineks on:

rahvalaulud
.........................................
.........................................

rahvajutud
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

rahvaluule lühivormid
.........................................
.........................................
.........................................

kombed
.........................................
.........................................
.........................................

mängud
.........................................
.........................................