RAHVALUULE OLEMUS


KULLAD KIIKUMAS

Kiigesepad, hellad vennad,

Me tuleme teie kiigeleni.

Ärge te võtke vihakse,

Ärge te pange pahakse!

Kiigesepad, hellad vennad,

Ärge meid kurjast kiigutage,

Õelaste õõtsutage,

Vihaste veeretage!

Siin pole kurji kiikumassa,

Õelaid ei õõtsumassa,

Vihaseid ei veeremassa –

Siin on kullad kiikumassa,

Hõbedasad õõtsumassa,

Vaskevirved veeremassa.

     Järgnevad harjutused annavad põgusa ülevaate rahvaluule olemusest, ainest, regivärsilise rahvalaulu värsimõõdust, ülesehitusest jne. Kui seod selle harjutustiku, lisades enda joonistatud pildid, vihikuks, saad rahvaluule algteadmiste lühikonspekti.

     Harjutustes on palju näiteid.

     Tunnetage eesti rahvalaulu lihtsat täiuslikkust ja lauludes helisevat vaoshoitud igatsust. Laske rahvalaulu ilu kaudu toita oma elutüve ja -oksi. Meie esivanemad oskasid linnukeelt ja tundsid ussisõnu. Nende elu kulges põlispuude all, koos igavikutunnetuse ja jumalatega.

     Rahvaluule tundmaõppimisel püüa mõista tema olemust, kuid ära unusta ka tunnetada tema igikestvat ilu.

Jõudu tööle!

Autor