1. Loe tekst. Kirjuta 7 rahvaluulele omast tunnust. Harjutuses on iga rea alguses sinna sobiva sõna algustäht.

     Rahvaluule levis anonüümselt, ükski leht ei ole varustatud autori nimega. Rahvaluule on küll ühe inimese loodud, kuid kollektiivi poolt omaks võetud ja varieeritud looming.


     Tekkinud looming püüab avardada oma kasutusala ja levida otseste kontaktide kaudu naabrilt naabrile, ühest maakohast teise maakohta, vanemalt põlvkonnalt nooremale põlvkonnale. Rahvaluule on kollektiivne looming, tal on looja, loomingu vastuvõtja ja edasiandja.


     Rahvaluulele on eriomane suulisus, st rahvaluule levis ainult suulisel teel, meeldejätmisega. Suulisuse tõttu on rahvaluule elus kujunenud oma seaduspärasused ja koguni vormid, mis hõlbustavad edasiandmist ja mälus püsimist.


     Kuid mälu ei ole harilikult absoluutne. Üks rahvaluule olulisi tunnuseid on teisenemine. Teisend kujutab endast ükskõik millise rahvaluuleteose üht ajaloolist arengumomenti, st ta on kõrvalekalle algkujust. Kõrvalekalle võis tekkida unustamisest, aga võis olla ka taotluslik, nt lastele jutustati teistmoodi kui täiskasvanutele.


     Rahvaluule räägib rahva elust.Ta peegeldab tööviise ja tööriistu, kombeid ja lõbustusi. Rahvaluulele on omane peegeldada keskkonda.


     Keskkonna peegeldus valati kunstilisse vormi. Rahvaluule on rahvalik kunst.

 

Rahvaluulele on omane:

a ....................................................
v ....................................................
k ....................................................
s ....................................................
t ....................................................
p .................................... k....................................
r ..................................... k ...................................