TEST RAHVALUULEST

1. Kõige vanem on .............................. rahvalaul, mis ühendab endas
....................................................................................
2. Regilaulu värsiridu seob mõtteriim ehk parallelism, mis tähendab .................
....................................................................................
3. Algriimiks nimetatakse ..........................................................
....................................................................................
4. Lõppriim on .....................................................................
....................................................................................
5. Rahvajutud jagunevad ...........................................................
....................................................................................
6. Muinasjutu tunnused on: .........................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
7. Muinasjutu "Vägev vähk ja täitmatu naine " autor on ...............................
8. Muistendid jagunevad sisu järgi ..................................................
....................................................................................
9. Muistendi "Porkuni preili" autor on ...............................................
10. Rahvaluule väikeliigid on .......................................................
....................................................................................
11. Vanasõnade tänapäevane vorm on .............................................
12. Koosta järgmistest sõnadest vanasõnad.
a) Võõras, hea, vägi, sõna, võitma ..................................................
b) Tegija, töö, kiitma ...............................................................
c) Toimetus, täna, viskama, varn, homme ...........................................
13. Kõnekäänd on .................................................................
....................................................................................
Kõnekäänu tähendus selgub lausest, näiteks .......................................
....................................................................................
14. Mõistatus on ...................................................................
....................................................................................
15. Tänapäeva folkloori alla kuuluvad ...............................................
....................................................................................
16. Paroodiaks nimetatakse .......................................................
....................................................................................
17. Mis on Tallinna keskel? ........................................................